Media Management

- Mina reflektioner i kursen Medier och samhälle

Hoppa till: Content | Sidebar | Footer

Lejonburen och Informatören

2009-10-07 @ 16:54:53

En ganska så fnittrig klass infann sig dagen till ära i ett av klassrummen på Kalmar Nyckel. Den första som kastades in i lejonburen var gästföreläsaren Sara Svensson. Sara arbetade som informatör på Kalmar kommun och var nu där för att de oss hungriga studenter en inblick i hur informtörsyrket fungerade inom offentlig sektor. Jag anser att hela föreläsningen var mycket intressant men den skrämde mig också något. Aspekter som jag aldrig tänkt på förut kom upp.

Sara började med att berätta om hur strykturen var uppbyggd och över lag måste jag säga att det var en ganska hierarkisk struktur som var svår att gömma. Under föreläsningen berättade hon att hon ibland inte visste vems hennes chef var eller snarare vem hon skulle lyssna på. Skulle hon lystra till den närmsta chefen eller politikerna som egentligen alltid bestämde i slutändan? Detta fick mig att tänka på vad jag lärde mig i föregående kurs, Organisationers kommunikation. Att inte veta vem man ska lyssna på och att vilja ha någon som säger ”Gör så här”, är delar som anställda i en plattorganisation längtar efter de märker att strukturen inte fungerar. Men Kalmar Kommun är ju allt annat än platt enligt Saras powerpoint. Kan det vara så att både platta- och hierarkiska organisationer vill samma sak när kommunikationen sviktar?

Vidare berättade Sara om hur alla tror att de kan ta jobbet som informatör, där av får en sådan post enormt många ansökningar vid en nyanställning. Men yrket som informatör är inte bara att maila sina kolegor eller några företag utåt. Det är ganska komplext och inte alla ser anledningen till att informera och kommunicera. Politikerna några av dem som inte ser informationsbehovet, när hon berättade om detta kom jag att tänka på den gamla transmisionssynen som Heide talade om i boken Kommunikation & organisation(2005). Att chefer har en övertro på att informationen kommer ut om man skickar den och att själva dialogen och bildandet av mening inte är lika viktigt.

Öppenhet är det som Sara ser som den största nackdelen med jobbet men hon ser det även som en positiv del. Det är positivt på så sätt att man har möjlighet att se exakt vad de som jobbar inom offentlig sektor gör, hur saker funkar och att allt går rätt till. Människor har den insyn de har rätt till. Men det negativa med öppenhet inom informatörsyrket är då man är i uppstartskedet av ett projekt då man fortfarande måste vara öppen fast man vet att kommer något ut så finns det stor risk att projektet inte kommer överleva.

Mass Media and Society(2005) skriver om den sociala organisationen av ett nätverk och beskriver där hur me dia kan agera som en spegel av åsikter från den offentliga sektorn men också hur media kan fungerar som en neutral servitör av demokrati. Detta hade jag i åtanke när Sara berättade om hur de kan ta hjälp av media för att visa ”den rätta sidan”. Hon berättade om ett fall då socialen skulle från ta barnen från en familj och där familjen gått ut i media för att visa sitt starka missnöje och vinna sympatiröster. Informatören vid tillfället gjorde något så riskabelt som att säga till media när socialen skulle gå in i hemmet och ta barnen. TV var på plats och föräldrarna kunde inte säga nej utan lät dem vara med i hemmet när bortförandet skedde. Reaktionerna från allmänheten blev det positiva för kommunen. Barnen hade en väldigtohälsosam miljö att leva i, media speglade då som den neutrala servitör Mass Media and Society(2005) berättar om. Jag anser det mycket intressant hur man som informatör kan ta hjälp av media för att få en annan vinkling än den som fanns från början.

Efter dessa ord väljer jag att säga tack till Sara Svensson och stänga lejonburen med studenterna vars hunger stillats....för nu i alla fall.

 


Curran, James & Gurevitch, Michael (2005) Mass Media and Society. 4th ed. London: Hodder

Heide, Mats, Johansson, Catrin & Simonsson, Charlotte(2005). Kommunikation & organisation. 1.uppl. Malmö: Liber

 


Kommentarer


Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback