Media Management

- Mina reflektioner i kursen Medier och samhälle

Hoppa till: Content | Sidebar | Footer

Nutid och framtid i tryckta medier

2009-10-20 @ 14:47:25

Måndag igen och dags för en ny veckas gästföreläsningar. Gunilla Sax förde dagens föreläsning på ämnet publisist lokalpress. På Barometern Oskarshamns- Tidningen är Gunilla publisher, innebär att hon är tidningschef som ansvarar för ekonomidelen samt orden som står i tidningen, hon är chefsredaktör och ansvarig utgivare. Det märks från start att denna föreläsning är verkligen riktad mot just Media management och hon talar till oss på ett sätt som gör att jag känner det finns ett utbyte av information mellan henne och klassen. Vi är inte längre ”bara studenter” utan blivande kolegor.

 

Affärsidén kring Barometern OT är är att vara dominerande, lokala, kvalitetstidningar samt att de vill vara den viktigaste lokala marknadsplatsen. Tidningarna ska även vara en betydelsefull opinionsbildare och stå för trovärdighet och långsiktighet. Man vill vara en nödvändig del av dagen genom att vara uppdaterande. De nya tiderna gör att de ständigt utmanas. Genom de många nya medierna kommer nya läsvanor och sättet att ta till sig på olika sätt. De har även märkt trenden att man inte längre vill betala för att få tag på nyheterna, allt ska vara gratis. Annonsörerna är ovana vid de nya medierna och har svårt att anpassa sig fort. Den sjunkande pappersupplagan har blivit en trend. Den stora frågan för tidningarna ligger nu i hur ska de ska tjäna pengar genom internetupplagor. Man behöver göra en bra produkt på nätet samtidigt som man behåller sin kvalitet i pappersformen av tidningen. Prenumerationerna bidrar med 180 miljoner kronor till Barometern OT ekonomi medan annonserna endast är 98mkr och av dem är bara 3 mkr annonser på internet. Där av klarar sig tidningarna inte av endas annonsintäkterna på internet, så hur ska vi fler annonsörer på internet är frågan. Löser man den frågan har man kommet en bra bit på vägen menar Gulilla, speciellt med tanke på att annonsörerna nu tenderar att inte välja reklam på internet utan gå ifrån tidningen och byta medium att visa sin reklam i.

 

Traditionella medieföretag står idag inför en osäker framtid menar boken På väg mot medievärlden 2020. Det är på grund av en ökad konkurrens, mättade marknader och precis som Gunilla säger skiftningar i vad annonsörerna väljer för reklammedier. Där av börjar medieföretagen utforma affärsstrategier med kommerciella målsättningar som är värderas som lika eller ännu viktigare än samhällsaspekter och innehållskvalitet. De ekonomiska drivkrafterna håller på att bli en faktor som står högt i kurs för att forma medieutbudet och styr medieföretagens handlande. Hvitfelt et al (2008)

Boken, Gunilla och jag har samma uppfattning vad det gäller tidningsbranschens fortsatta nedgång. Då man förlorar marknadsandelar även på annonsmarknaden leder detta till en tydlig minskad lönsamhet. Man behöver mer flexibla organisationer och mer personal som ar utbildning på fler medieområden en det tryckta. På så rätt tror jag man kan utveckla mediet så det blir mera uppdaterat i tiden. Gunilla tror att man även måste utbilda annonsörerna för att de ska våga välja att annonsera på internet och visa hur många som använder mediet varie dag. Jag tror på att det är högst relevant att göra för att få dem att förstå. Jag tror också att man bör hålla koll på nya medievanor, att läsa tidningen vid frukosten är inte längre en lika vanlig vana då man i storstaden broskar mer och tar frukosten på vägen till arbetet istället. Vad är de nya vanorna, hur kan vi påverka dem och kan vi på något sätt skapa nya vanor för folket? Det är bara några av frågor som jag tror är viktiga för framtiden.

Likt Gunilla tror jag man måste nicha tidningar mer för att överleva i framtiden. Barometen OT försöker bli mer och mer lokal och det ser jag som en form av differentiering. De har även lokala skribenter jag tror tillför känslan för tidningen. Ju mer personlig tidningen blir desto mer vill man läsa den tror jag. En annan tanke är att öka presstödet från staten, det kan vara en livsviktig del av intäkterna och i dag är detta endast 2 % av de totala utgivningskostnaderna Weibull et al (2008). Slutligen tror jag att den tryckta dagstidningen kommer bli mycket svår att bibehålla, med generationen går den sakta mot graven, jag tror däremot att man kommer vilja ha magasin och andra icke dagliga tidningar en bra tid fram över. Att ha köpa något fyriskt som man kan ta på tror jag funkar bra i konsumtionssamhället vi lever i och man även utvecklar mervärdet kan det komma att stanna ännu längre. Exempelvis att genom tidningen man köper får man stämmnings låtar genom Itunes som tillför repotagläsningen.

 


 

Hvitfelt, Håkan & Nygren, Gunnar (2008) På väg mot medievärlden 2020. Lund: Studentlitteratur

Hadenius, Stig & Weibull, Lennart (2008) Massmedier: En bok om press, radio och TV. Stockholm: Bonnier


Kommentarer


Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback